Popiežius: Sinodinė Bažnyčia yra visiems; Ji kviečia visus!

kvieciaKetvirtadienio rytą apie tūkstantis Bažnyčios Italijoje sinodinio kelio delegatų su vyskupais dalyvavo popiežius audiencijoje, kurios metų klausėsi jo samprotavimų apie Bažnyčios prioritetus jos santykiuose su visuomene sinodinio proceso kontekste: kaip įveikti priešiškumus ir atsiliepti į rūpesčius, apie dvasininkų ir pasauliečių dalyvavimą ir marginalizavimo patirtis.

Tęskite kelionę. Nesustokite. Leiskite Šventajai Dvasiai vadovauti. Bažnyčia yra sinodinė, nes gyvai suvokia, kad eina lydima Prisikėlusiojo, rūpinasi ne kad save ar savo interesus išsaugotų, o tarnautų Evangelijai veltumo ir paslaugumo dvasia, ugdytų džiugios Dievo meilės žinios liudytojų laisvę ir kūrybingumą, būtų įsišaknijusi į esminius dalykus.

Bažnyčia turi leisti kitiems pajusti Dievo širdį, kuri yra atvira viskam ir visiems, sakė popiežius, prisimindamas Jėzaus palyginimą apie vestuvių pokylį – valdovo pakviestiesiems nepanorus ateiti, jis įsakė tarnams eiti į kryžkelę ir, ką tik ten sutiks, kviesti į vestuves. „Visus, visus, visus!“ – sakė popiežius: ligonius ir sveikus, teisuolius ir nusidėjėlius, visus!

Pasak Romos vyskupo Pranciškaus, turime savęs paklausti, kiek erdvės skiriame savo bendruomenėse ir kiek iš tikrųjų įsiklausome į jaunimo, moterų, vargstančiųjų ir visų nusivylusiųjų, gyvenimo sužeistųjų ir ant Bažnyčios pykstančiųjų balsą? „Kol jų dalyvavimas bus atsitiktinis bažnytinio gyvenimo aidas, tol Bažnyčia bus ne sinodinė, o nedaugelio Bažnyčia“, – sakė Pranciškus, dar kartą pažymėdamas Bažnyčios Italijoje atstovams, kad kviesti reikia visus: teisuolius, nusidėjėlius, sveikuosius, ligonius – „visus, visus, visus!“

Sinodas mus visus kviečia tapti dabartiniame laikmetyje džiaugsmingai, nuolankiai ir kūrybingai einančia Bažnyčia, suvokiančia, kad visi esame pažeidžiami ir visiems mums reikia vieni kitų. Eikime pirmyn stengdamiesi plėsti gyvenimą, dauginti džiaugsmą ir negesinti liepsnų, kurias Šventoji Dvasia kūrena žmonių širdyse.

Būkime nerimastinga Bažnyčia dabartiniais nerimastingais laikais. Priimkime istorijos nerimą, apie jį susimąstykime, jį paveskime Dievui, panardinkime jį Kristaus Velykose. Pranciškus pridūrė, kad didžiausias šio sinodinio kelio priešas yra baimė: „bijau“, „būk atsargus!“ (SAK / Vatican News)


Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode