Popiežius Pašaukimų šeimai: malda mus padaro Dievo veidrodžiais

padaroGegužės 22 dieną popiežius Pranciškus priėmė Pašaukimų šeimos, kurią įsteigė 1955 metais miręs ir prieš metus šventuoju paskelbtas italų kun. Giustino Maria Russolillo, narius. Kaip nurodo pats popiežiaus audiencijos dalyvių, kunigų ir pasauliečių asociacijos vardas – jų tikslas yra palydėti, puoselėti pašaukimus, kuriuos dovanoja Dvasia. Pranciškus pasidalijo keliomis įžvalgomis ta pačia tema.

Visų pirma, pašaukimų globos misijai yra esminė intensyvi malda, kiekvienos krikščioniškos veiklos ir apaštalavimo šaknis. Tai, pasak Pranciškaus, turime visų pirma atsiminti – ne struktūros, o malda. Kodėl? Nes per maldą ir adoraciją Viešpats mus perkeičia ir mes pradedame atspindėti Tėvo meilę tiems, kuriuos sutinkame gyvenimo kelyje, tampame naujais, džiugiais, šviesiais žmonėmis. Ir būtent tai, toks gyvenimo būdas ir gyvenimo pasirinkimas, yra pirmoji pagalba pašaukimams, ypač jaunų žmonių, kurie mūsų veiduose gali pamatyti džiaugsmą save dovanoti Dievui ir būti jo patraukti. Dažnai pašaukimai, ypač specialaus pasišventimo, gimsta tokiu būdu – sutikus kunigą, vienuolį, kuriame ryškus žmogiškumo grožis, nenugalimas džiaugsmas, širdies taika ir švelnumas. „Malda mus tokiais padaro. Neapleiskime jos!“, – pabrėžė Pranciškus.

Kitas pašaukimų apaštalavimo elementas yra skelbimas, pamokslavimas, kvietimas. „Iš tiesų, šiandienos kultūriniame kontekste, nykstant Dievo buvimo jausmui ir silpnėjant tikėjimui, gali atsitikti taip, kad asmenys, ypač jauni, nesugeba suprasti savo gyvenimo prasmės ir krypties, galbūt pasitenkina gyvenimu diena iš dienos arba jį planuoja visai neklausdami savęs, koks yra jų tikrasis kelias, ką apie juos svajoja Viešpats. Matome poreikį evangelizuoti: skelbti Žodį, paprastai ir aistringai perteikti tikėjimo turinį, lydėti žmones dvasinio atpažinimo proceso metu“, – kalbėjo Šventasis Tėvas.

Trečias popiežiaus paminėtas elementas neatsiejamas nuo pirmų dviejų. Liudytojas ir evangelizuotojas taip pat yra misionierius: tai reiškia perduoti Evangelijos džiaugsmą, kalbėtis, būti arti šeimų, šalia kunigų, šalia visos parapijos.

„Brangūs broliai ir seserys, linkiu, kad visada būtumėte atvira erdvė, priimanti asmenis ir globojanti pašaukimus“, – audiencijos dalyviams, Pašaukimų šeimai, sakė popiežius. (RK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode