Pratęstas terminas teikti paraiškas centrinės valdžios pastatams atnaujinti

pastatamsPraėjusių metų pabaigoje paskelbtas kvietimas teikti paraiškas centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimui didinant jų energinį efektyvumą pratęstas iki š. m. liepos 31 d. arba kol baigsis kvietimui skirtos lėšos.

Pagal šį kvietimą viešųjų pastatų atnaujinimui skirta 40 mln. eurų iš Modernizavimo fondo. Priemonę inicijavo Energetikos ministerija.

Nuo 2022 metų gruodžio mėnesio Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA)  yra sulaukusi 25 paraiškų, iš kurių 4 projektams jau yra skirtas daugiau kaip 9 mln. eurų finansavimas, likę projektai yra vertinami ar tikslinami. 

Skaičiuojama, kad įgyvendinus visus projektus galėtų būti atnaujinta iki 100 tūkst. kvadratinių metrų pastatų ploto. Tai leistų kasmet sumažinti metinį pirminės energijos suvartojimą iki 7 GWh energijos, o šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas – daugiau kaip 700 t CO2 ekvivalentu.

Pagal APVA skelbtą kvietimą finansavimas skiriamas biudžetinėms įstaigoms, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui (VĮ Turto bankui), siekiantiems atnaujinti savo veiklai bei funkcijoms naudojamus administracinės ir kitos paskirties pastatus ir pagerinti jų energinį efektyvumą.

Pareiškėjai, ketinantys teikti paraiškas, valdomų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimą turėtų pradėti nuo energijos vartojimo audito, kuris turės būti pateiktas kartu su paraiška.

Modernizavimo fondas– tai 2021–2030 m. laikotarpiui įsteigtas fondas, skirtas paramą gaunančių valstybių narių pasiūlytoms investicijoms (energetikos sistemoms modernizuoti ir energijos vartojimo efektyvumui gerinti). Modernizavimo fondą sudaro iš ES apyvartinių taršos leidimų prekybos gaunamos lėšos. Be Lietuvos šio fondo lėšomis gali naudotis dar devynios ES valstybės narės. Tai Lenkija, Latvija, Estija, Čekija, Vengrija, Rumunija, Slovakija, Kroatija ir Bulgarija. Bendra ES Modernizavimo fondo Lietuvai numatoma paramos suma iki 2030 m. laikotarpiu gali siekti daugiau kaip 700 mln. eurų.

Juliaus Kalinsko (BNS) nuotrauka

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode