1 mlrd. Lietuvos ekonomikai: darbuotojų įgūdžiams tobulinti – 7,5 mln. eurų

tobulintiLietuvos labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) bei verslo ir mokslo institucijų darbuotojų gebėjimams tobulinti bus skiriama 7,5 mln. eurų. Tai dar viena priemonė iš 1 mlrd. eurų plano Lietuvos ekonomikai stiprinti.

Inovacijų agentūra kartu su partneriais – verslo asociacijomis, mokslo ir studijų institucijomis, viešosiomis įstaigomis – įgyvendins įvairias veiklas, kuriomis bus stiprinami darbuotojų gebėjimai: teikiamos inovacijų srities konsultacinės, verslumo skatinimo, įmonių konkurencingumo didinimo, inovacijų paramos paslaugos.

„Vykstant skaitmeniniams ir technologiniams pokyčiams, jau dabar turime būti pasirengę ugdyti ir stiprinti darbuotojų įgūdžius ir gebėjimus, kad galėtume tapti konkurencingesni tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Todėl numatomos investicijos darbuotojų žinioms ir kompetencijoms įgyti paskatins mokslinį ir technologinį progresą bei tam sustiprinti reikalingus darbuotojų specifinius įgūdžius“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

„Siekiame, kad šios investicijos leistų darbuotojams įgyti žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kurie ypač naudingi visame inovacijų vadybos cikle – atliekant prognozavimo, planavimo, organizavimo ir kontrolės procesus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas vadybos ir valdymo įgūdžiams ugdyti. Tai sudarys sąlygas tvariam ir inovacijomis grįstam Lietuvos ekonomikos augimui“, – teigia Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė Iveta Paludnevičiūtė.

MVĮ darbuotojų ir verslumo galimybių paieškos procese dalyvaujančių institucijų darbuotojų įgūdžiams stiprinti pagal priemonę „Sumanūs įgūdžiai“ 3,75 mln. eurų finansavimas numatomas Vidurio ir vakarų Lietuvos regionui, dar tiek pat – 3,75 mln. eurų – Sostinės regionui.

Lietuvos ekonomikai stiprinti Ekonomikos ir inovacijų ministerija iki 2023 m. pabaigos įgyvendina priemones, kurių bendra vertė sieks beveik 1 mlrd. eurų. Apie 365 mln. eurų numatyta verslui, inovacijoms ir investicijoms, 320 mln. eurų – valstybės ir verslo skaitmenizacijai, 268 mln. eurų – žalesnei ekonomikai.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode